Yenidoğan Yoğun Bakım Ünitesinde (YDYBÜ) Bulunan Bebeklerin Bakım Süreci

0
51

Merhaba, ben hemşirelik son sınıf öğrencisiyim ve intörnlüğümü YDYBÜ’sünde yapmaktayım. Size bugün ünitemize gelen bebeklerin bakımından söz edeceğim.
Öncelikle YDYBÜ’ süne yatış neden olur ondan bahsedeyim.
Ünitemize yatışın nedenleri;
-37. Haftadan önce doğan bebek (prematüre)
-Düşük doğum ağırlıklı (<2000) doğan bebek
-Herhangi bir anomali ile doğan bebek
-Yenidoğan bebeklerde geçici olarak oluşabilecek sorunlar
-Konjenital hastalığı olan bebek
-Herhangi bir operasyon geçirecek yada geçirmiş bebeklerdir.

Şimdi ise onların bakımlarına değinelim.
Bebeklerimize bireysel ve bütüncül bir bakım verilmektedir.
Bu bakımlar kümeleştirilerek bebeklere yapılır.
Sabah 8’de hemşirelerin nöbet teslimi olur ve bu nöbet tesliminde gece oluşan sorunlar, olağan durumlar, doktorların uygulanmasını istediği (order ettiği) yeni ilaçlar veya hemşirelerin yaptığı uygulamalarda oluşan durumları teslim alan hemşireye anlatır. Böylelikle yeni bir güne ve bakıma merhaba deriz. Ardından saat 9’da doktorlar bebekleri toplu olarak gezmeye, muayene etmeye (vizit) başlarlar.. Bu vizitleri sonrasında çocuğa uygulanacak tedaviler, uygulamalar değişebilir. Entübe olan bir çocuk ekstübe olabilir. Nazala alınabilir. Nazalda ise NOH(normal oda havası) a alınabilir. Doktorlar hemşirelerle, hemşireler ise doktorlarla işbirliği içerisinde bebeklerin bakımlarının üst düzey olması için büyük çaba sarf ederler.

Bütün bebeklere aseptik yöntemler ile yaklaşılır.İzolasyonu olan bebeklere önlük,eldiven giyilerek dokunulur.

SOLUNUM

‘’Entübasyon Ne Demek?

Kendi kendine yeterince soluk alamayan bebeklerin yani solunum yetmezliği olan hastaları solunum cihazına bağlamak için ağızdan nefes borusuna ulaştırılan bir boru takılır. Bu boru takma işlemine denir.’’

‘’Ekstübasyon Ne Demek?

Bebeğin solunum yetmezliğine sebep olan durum ortadan kalkar yada hafifler, hasta kendi başına solunumu tolere edebilir hale gelirse ağızdan nefes borusuna takılan boru çıkarılır.Bu işleme denir.’’

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: nazal-kanul-fisher-paykel-optiflow-junior-premature-opt312-10115.jpg

‘’Nazala Alınmak Ne Demek?

Bebeğin solunumu vardır fakat desteğe ihtiyacı olur. Bu nedenle hasta Nazal SIMV’ye alınır.Buruna takılan kanülden bebeğe O2 (oksijen) verilir.’’

BAKIMLAR

Bebeklerin bakımları daha öncede söz ettiğim gibi kümeleştirilerek yapılmaktadır. Genel olarak 8×1 yani günde 8 kez 3 saat ara ile bebeklerin bakımları yapılır. Bu bakımlarda;

-Bebeğin vital bulgularına bakılır.

-Bebekler beslenir. (Oral, OGS, NGS)

-Bebeklerin ağız, göz, kulak, vücut bakımları yapılır.

-PVK (damar yolu) kontrolü, OGS, NGS kontrolü gibi kontrolleri yapılır.

-Order edilen tedavileri yapılır.

-Bebeğin ağrısı değerlendirilir.

-İhtiyacı var ise aspirasyon yapılır.

-Alt (perine) bakımı yapılır.

Bu bakımlar böyle devam eder.

Bazı bebeklerin beslenmeleri 12×1 olarak devam eder. Bunlar daha çok büyük bebeklerde veya verilen milimleri birden tolere edemeyenlerde görülür.

GÜVENLİ ÇEVRENİN SAĞLANMASI ve SÜRDÜRÜLMESİ

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: monitör.jpg

‘’Vitalden kastımız nedir?

Bebeklerin tansiyonu, solunumu, nabzı, saturasyonu ve en önemlisi ateşi ölçülür. Bunlar dosyalara kayıt edilir. Böylelikle bebeklerin olası durumları önceden tespit edilebilir.’’

Eğer bebeğin solunumu hızlı seyrediyor ise; doktorlar onunla ilişkili kontrolleri yaparlar.

Ateşi yüksek ise; bebekte herhangi bir enfeksiyon belirtisi yada ilaçlardan dolayı oluşacak yan etkiler yönünden takip edilip, kontrolleri yapılır.Uygun ilaçlar başlanır.Biz hemşireler ise bu tedavileri ve takipleri zamanında ve düzenli olarak yaparlar.

Satürasyonun ise; bebeklerde %95-100 arasında olması beklenir.%93’ün altında seyrederse O2 tedavisi başlanması gerekebilir.

‘’Peki bu Satürasyon Nedir?

Satürasyon; bebeğin O2 (oksijenlenme) miktarını belirtir. Bebeğin O2 ‘ye olan ihtiyacı belirlemede ve uygulanan tedavilerin uygunluğunun ölçümüdür.’’

 ‘’Bebeklerin Ağrıları Nasıl Değerlendirilir?

Bebeklerin ağrıları yoğun bakımda NIPS Ağrı Skalası ile değerlendirilir.Bebeğin huzursuzluğu, kasılması, ağlaması gibi faktörlere bakılır. ‘’

blank

BESLENME

Anne sütü ve Formül mama ile gerçekleşir.

Oral Olarak Beslenme: Bebeğin emme refleksi geliştiğinde oral olarak beslenir.

Finger Feeding: İlk önce eldiven giyilir, doktorların order ettiği ml kadar enjektöre çekilir ve serçe parmağımız bebeğin damağına yapıştırılıp göğüs ucu hissi verilmeye çalışılır.Bebek parmağı emdikçe ağız kenarından ağzın içine soktuğumuz enjektör pistonu hareket ettirilir ve böylece bebek beslenir.

Bebeğin durumuna göre biberonda kullanılabilmektedir. Çünkü bazı bebekler Finger metoduyla beslenmeyi reddediyor.

Eğer bebeğin emme refleksi henüz gelişmemiş ise; bebekler OGS yada NGS ile beslenir.

OGS(Oral Gastrik Sonda) ile Beslenme: Öncelikle OGS takılışından bahsedelim. Polietilen bir sonda ile ağızdan mideye kadar uzanan bir borudur. Bu boruyu kaç cm’ye kadar takacağımızı ise; dudakların ortasından kulak memesine, kulak memesinden sternum alt ucu ile umbilikal arasındaki orta noktaya kadar ölçülür. Bu ölçüye göre o boruyu ağızdan yollarız. Residü kontrolü ile yada mideyi steteskop ile dinlerken sondaya hava verme yolu ile midede olduğumuzu anlarız.

İlk önce eldiven giyilir ardından mide içeriği (residü) kontrolü yapılarak beslenmeye başlanır.Doktorun bebeğin kilosuna tolere edebilmesine göre hesapladığı ml şırıngası sondaya takarak mideye yollanır.Böylelikle bebek beslenmiş olur.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: buldum.jpg

NGS(Nazgastrik Sonda) ile Beslenme: NGS takılışıda aynı OGS takılışı gibidir. Tek farkı başlangıç yeri ağız değil burundur.

Beslenme aynı şekilde gerçekleşir. Eğer residü yani mide içeriği gelirse geldiği miktar ve temiz-kirli geldiği dosyasına yazılır.Temiz ise geri verilebilir ve geri verilen ml kadar beslenmesi gereken mlden eksiltilir.

Tabi ki istediğimiz şey her bebek annesini emsin ve o anne-bebek bağlılığını hissetsin.

Emme refleksi olmayan bebeklerde o duyguyu hissetsin diye anneler kanguru bakımına çağırılıyorlar.

Bu görselin boş bir alt özelliği var; dosya ismi: ass.jpg

Beslenme bittikten sonra ise bebeğin ağız bakımı ve ihtiyacı varsa aspirasyonu yapılır.Sırası ile bakımlara devam edilir.

‘’Aspirasyon(Aspire Etmek) Nedir?

Bebeğin sekresyonlarını (salgı) aspiratör yardımı ile emerek ve geri çekerek temizleme yöntemine denir.Amacı; bebeğin solunum yolarını temizlemek, nefes alış-verişini rahat yapmasını sağlamaktır.’’

BOŞALTIM

Bebeklerin alt bakımı genelde 8×1 yapılır. Fakat bebekte gaita çıkışı var ise daha fazla olarak bakım yapılabilir.Eğer bebekte pişik varsa her bakım perine bölgesine doktorlar tarafından kullanılması istenen kremler sürülür.Bebeğin perine bölgesi temiz yerden kirli yere yani ön taraftan arkaya doğru olur.

UYKU

Bebekler küçük oldukları için çok uyurlar.Fakat ünitemizdeki bebekler prematüre çoğunlukta olduğu için ve yoğun bakımda bulundukları için daha fazla uyumaktadırlar. Uyku düzenleri pek yoktur. Çevresel uyaranların rahatsız etmemesi için elimizden geleni yaparız.

KAYNAKLAR

  1. https://www.toraks.org.tr/ – 27 Temmuz 2016

2.KARAKOÇ,Emrah;Temel Mekanik Ventilasyon Modları ve Ayarlamalar,Yoğun Bakım Dergisi

3.AKANSEL,Neriman;YILDIZ,Hicran(2010), Pulse Oksimetre Değerlerinin Güvenilir Olması İçin Neleri Bilmeliyiz?, Turkiye Klinikleri J Anest Reanim. 2010;8(1):44-8

  1. https://hemsireyiz.net/

5.ÇAY,Selime;GEYLANİ GÜLEÇ,Seda(2015), Yenidoğan Beslenmesinde Kullanılan Enteral Yöntemler ve Hemşirelik Bakımı, G.O.P. Taksim E.A.H. Derleme / Review JAREN 2015;1(1):39-44

  1. https://www.medikalportali.net/

CEVAP VER

Please enter your comment!
Please enter your name here